INCESA

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ÎN ȘTIINŢE APLICATE

- INCESA -

- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Valid XHTML 1.0 Transitional